Tespit Davası Neden Açılır
28 Temmuz 2017
ibrahim YALAVAC

Tespit Davası Neden Açılır

Modern hukuk toplumu sistemi dahilinde kişiler tarafından hukuki işlemin yokluğunun kanıtlanabilmesi hedefi ile açılabilmekte olunan menfi tespit davaları, borçlu kişinin...

Modern hukuk toplumu sistemi dahilinde kişiler tarafından hukuki işlemin yokluğunun kanıtlanabilmesi hedefi ile açılabilmekte olunan menfi tespit davaları, borçlu kişinin takip hukuku yönünden borçlu görünmesine karşın borcun maddi hukuk yönünden söz konusu olmadığından belirlenmesi için açılabilmektedir. Günümüzde menfi tespit davası borçlu olarak görülen kişi tarafından borçlu olmadığının belirlenebilmesi amacı ile açılabilmekte olunan davalar olurken, alacaklı tarafından açılacak icra takibi işlemi öncesinde ya da sonrasında açılabilmesi mümkün olmaktadır. Günümüzde kanun çerçevesinde menfi tespit davasını açmayı düşünen borçlu kişinin kendisine yapılacak olan 2. Haciz ihbarnamesinin tebliği itibari ile 15 günlük süreçten oluşmaktadır. Bu süreç içerisinde yapılmayan başvurular hak düşürücü bir süreç olduğundan ilerleyen aşamada söz konusu davanın açılabilmesi mümkün olmaz. Bu süreç içerisinde açılması gerekliliği bulunan menfi tespit davalarında söz konusu olan borçlu olunmadığının ispat edilmesi için mevcut koşullarının son derece kapsamlı olması dolayısı ile mutlaka profesyonel hukuk desteğine başvuru gerçekleştirilmesi gerekiyor.

Menfi tespit davaları çerçevesinde davanın açılmış olduğuna ilişkin olarak çıkan bildirimin gerçekleştirilmiş olduğu tarih itibari ile 20 günlük süreç içerisinde ilgili İcra Müdürlüğü’ne verilmesi gerekliliği bulunuyor. Mahkeme tarafından icra takibi uygulamasının sona erdirilmemiş olması durumunda ise menfi tespit davası neticeleninceye dek durdurulmaktadır. Ancak söz konusu süreç içerisinde tarafların satış isteme süreci için herhangi bir uygulama bulunmamaktadır.

Menfi Tespit Davası Hakkında Dikkat Edilecekler

Menfi tespit davası, dava icra takibinin başlatılmış olduğu yer veya ikamet edilen bölgenin bağlı bulunduğu mahkemeler aracılığı ile açılabilmektedir. Türkiye’de menfi tespit davasına ilişkin olarak görevli mahkeme ise dava değerine göre Asliye Hukuk Mahkemeleri veya Sulh Hukuk Mahkemeleri olarak belirlenmiştir. Menfi tespit davaları icra takibi sonrasında ilk ve bir sonraki aşama esnasında açılabilmekte olunduğu gibi borçlu bulunulmadığına ilişkin bir iddianın belirlenebilmesini istemekte olan dava türlerinden birisidir. Genel hükümler         her noktada  aynı olacak şekilde düzenlenen şart çerçevesinde menfi tespit davası mevcut olan ilgili İcra Dairesi’nin bulunduğu lokasyondaki yerel mahkeme bünyesinde açılabilmesinin mümkün olduğu gibi bunun yanı sıra davalı kişinin ikamet etmekte olduğu lokasyonun bağlı bulunduğu hukuk bölgesinde faaliyet gösteren mahkeme aracılığı ile de açılabilmektedir. Bu davalara ilişkin olarak görevli mahkeme ise Asliye Hukuk Mahkemesi veya Asliye Ticaret Mahkemesi olarak belirlenmiştir. Borçlu olduğu şekilde iddia edilen kişi tarafından ilgili mahkemeye menfi tespit davası da bu mahkemeler aracılığı ile açılabilmektedir.

İstirdat Davası Nedir?

Borçlu kişinin ödeme emrine itiraz etmemesi ya da itirazının İcra Mahkemesi tarafından kaldırılmış olması halinde takip kesinlik kazanmaktadır. Takip öncesinde borçlu menfi tespit davası da açarak, tedbir almamış ise borçlu tarafından takibe konu olan borcun ödenmesi zorunluluğu oluşmaktadır. İstirdat davası borçlu yönünden bir eda davası niteliği taşır ve maddi hukuk yönünden nedensiz şekilde zenginleşme davasına benzer yapıdadır.

Bir Yorum Bırak

Tüm Hakları Saklıdır © 2015-2019